Aatizam a wah nyuurodivelopmental disaada kiaraktaraiz bai impier suoshal intarakshan, voerbal ah nan-voerbal komiunikieshan, ah rischiktid ah ripetitiv biyevia.