Antibayatix, aalso kaal antibaktiirial, a wah taip a antimaikruobial jogz yuuz ina di chriitment ah privenshan a baktiirial infekshan.