Di Baptis Waar, adawaiz nuo az di Krismos Ribelian, di Krismos Opraizn ah di Griet Jumiekan Sliev Rivuolt a 1831–32, wena ilebm-die ribelian we mobilaiz az moch az 60,000 a Jumieka 300,000 sliev.[1] A wah Baptis priicha, Samyuel Shaap, we liidi supuot muosli bai ih falaradem.

Disya aatikl niid refrans.

Refrans Edit