Chranzista a semikandokta divais we yuuz fi hamplifai ar suich ilekchranik signal ah hilekchikal powa. Ikompuoz a semikandokta matiirial yuujali wid akliis chrii toerminal fi kanek tu wah extoernal soerkit. Vuoltij ar korant aplai tu wan pier a di chranzista toerminal chienj di korant chuu wah nex pier a toerminal. Bikaa di kanchuol (output) powa kiah bi aya dah di kanchuolin (input) powa, chranzista kiah amplifai signal. Tide, som chranzista pakij indivijali, bot nof muo kiah fain imbed ina hintigrietid soerkit.

Chranzista