Daans a pofaamans aat faam we kansis a poerposful silek siikuens a yuuman muuvment. Dis muuvment ab estetik ah simbalik valyuu, ah iaknalij az daans bai di pofaama ah abzoervadem widin potikiula kolcha. Daans kiah kiatigoraiz ah diskraib bai ikuoriografi, bai irepatwaar a muuvment, ar bai di istarikal piiriad ar plies a arijin.

Daans