Die

yuunit a taim

Wahn die, (simbal d) a wahn yuunit a taim we ikwivalent tu bout 24 owa. Ano wahn SI yuunit, bot i aksep fi yuuz wid SI. Di SI yuunit a taim a di sekan.