Faya a di rapid axidieshan a matiirial ina di hexotoermik kimikal pruoses a komboshan, we riliis iit, lait, ah difrah-difrah riakshan prodok.

Faya