Filasafi

Filasafi a di todi a jinaral ah fondamental prablem, laka dem we kanek wid riyaliti, egzistens, nalij, valiu, riizn, main, ah langwij. Filasafi difrah frah adaels wie fi ajres soch prablem bai fii kritikal, jinarali sistimatik apruoch ah fii rilayans pah rashanal agiument. Ina muo kiajyual piich, bai extenshan, "fialasafi" kiah refa to "di muos biesik biliif, kansep, ah atityuud wa wan smadi ar gruup ab.

Skool fi Atenz