Fizishan

Fizishan ar medikal dakta ar jos dakta a wah profeshanal uu praktis medisn, we kansoern fi promuot, mentien, ar ristuor elt chuu di todi, dayanuosis, ah chriitment a diziiz, injri, ah adaels fizikal ah mental impierment.

Fizishan - Luke Fildes (1949)