Fonggos a heni memba a di gruup a yuukiaryuotik aaganizim we ingkluud yuuniseliula maikro-aaganizim laka iis ah muol, azwel moltiseliula fonggos we projuus familia fruutin faam nuo az moshruum. Demaya aaganizim klasifai az wah kindom, Jonjo, we sepret frah ada yuukiaryuotik laif kindom a plaant ah animal.