Iruojan

hIruojan a pruoses we nachral fuos laka waata, win, ais, ah graviti wier we rakstuon ah sail. A jaalajikal pruoses, ah paat a di rak saikl. Iruojan okor a di Oert soerfis, ah no ab no ifek pah di Oert mangkl ah kuor.