Di ischri a haat a di ischri a heni haktiviti ar prodok wa mek bai yuuman ina vijual faam fi estetik ar komiunikietiv poerpos, fi expres aidie, imuoshan ar, muo jinerali, wah wolvyuu.

Di Krieshan a Adam (1508–1512), bai Mikelanjilo, ina di Sistiin Chapl (Vatikan)