Jogz a heni sobstans outsaida fuud, we wentaim ihinhiel, injek, sumuok, kansyuum, abzaab vaya pach pah di kin ar dizalv anda di tong kaaz fizilajikal chienj ina di badi.