Di kilogram (SI yuunit simbal: kg), a di bies yuunit a mas ina di Intanashinal Sistim a Yuunit (SI) (di Mechrik sistim) ah idifain az iikual tu di mas a di Intanashinal Pruototaip a di Kilogram (IPK, aalso nuo az "La Grande K" ar "Big K").[2]

1 kilogram.