Maakitin a waidli yuuz toerm fi diskraib di miinz a komiunikieshan bitwiin di kompini ah di kansyuuma aadians. Maakitin a di adaptieshan a di komoershal aktiviti ah yuus a instityuushan bai di aaganizieshan wid di poerpos fi injuus biyeviaral chienj pah shaat-toerm ar poerminent biesis[1]. Di Amoerkan Maakitin Asosieshan muos riisantli difain Maakitin az "di aktiviti, set a instityuushan, ah pruoses fi kriet, komiunikiet, diliva, ah exchienj aafarin we ab valiu fi kostamaz, klayant, paadna, ah sasayati at laaj"[2].

Di tekniik yuuz ina maakitin ingkluud fi chuuz taagit maakit chuu maakit analisis ah maakit segmentieshan, azwel fi andastan metad a influens pah di kansyuuma biyevia.

Fran a sasayatal paint a vyuu maakitin provaid di lingk bitwiin sasayati matiirial rikwayament ah ikanamik patan a rispans. Dis wie maakitin satisfai demaya niid ah waant chuu di divelopment a exchienj pruoses ah chuu bil lang-toerm rilieshanship.

Ina di kies a nanprafit aaganizieshan maakitin, di iem a fi ingkriis di dilivri a iitos mechiz bout di aaganizieshan saabis tu di aplikebl aadians. Gobament noftaim implai maakitin fi komiunikiet mechiz wid suoshal poerpos, laka poblik elt ar siefiti mechiz, tu sitizn.

Refrans change up

  1. Gordon, Ross. "Critical social marketing: definition, application and domain."Journal of Social Marketing 1.2 (2011): 82-99.
  2. "Definition of Marketing." American marketing Association: 2013-08-15.