Magnetik rezanans imijin

Magnetik rezanans imijin (MRI), nyuuklier magnetik rezanans imijin (NMRI), ar magnetik rezanans tomagrafi (MRT) a wah medikal imijin tekniik yuuz ina riedialaji fi himij di hanatomi ah di fiziolajikal pruosesdem a di badi hina buot elt ah diziiz. MRI skiana yuuz chrang magnetik fiil, riedio wiev, ah fiil griedient fi faam imij a di badi.