Di mas midia a wah difrah-difrah kalekshan a midia teknalaji we riich laaj aadiens vaya mas komiunikieshan. Di teknalaji we yuuz fi dis komiunikieshan ingkluud difrah-difrah outlit.