Bifuo di 20t senchri, di toerm mata eh-ingkluud aadineri mata kompuoz a atom ah exkluud ada henaji finamina laka lait ar soun. Dis kansep a mata kiah jinaralaiz frah atom fi ingkluud heni habjek we ab mas iibm wen ide res, bot dis il-difain bikaa wah abjek mas kiah araiz frah di (pasebl maslis) kanstityuent muoshan ah intarakshan enaji. So, mata no ab no yunivoersal difinishan, nar a no fondamental kansep ina fizix tide. Mata haalso yuuz luusli az wah jinaral toerm fi di sobstans we mekop aal abzoervebl fizikal abjek.