Faamasyuutikal jogz (aalso ref tu az faamasyuutikal, faamasyuutikal priparieshan, faamasyuutikal prodok, medisnal prodok, medisn, medikieshan, medikament, ar simpl az jogz) jogz yuuz fi dayanuoz, kyuor, chriit, ar privent diziiz.[1][2][3] Jogz terapi (faamakoterapi) a wah impuotant paat a di medikal fiil an irilai pah di sayans a faamakalaji fi kantinyual advansment ah pah faamasi fi apruopiet manijment.