Minaral

Minaral a wah nachral okor sobstans, riprizent bai wah kimikal faamiula, we yuujali salid ah inaagianik, ah ab wah kristal chokcha.

Minaral