Piramid

Piramid a wah chokcha uufa outa soerfisdem chrayanggiula ah deh kanvoerj tu wah dege paint a di tap, fi mek di shiep rofli wah piramid ina di jaamechrik sens.

Piramid a Iijip‎.