Di Poerjan Empaya a heni a di siiriz a himpiirial dainasti senta ina Poerja (Iran). Di fos a demya eh-extablish bai Sairos di Griet ina 550 BKE, wid di Poerjan kangkues a Media, Lidia ah Babiluonia. Nof lieta dainasti "kliem se dem a ier a di Akimenid".