Rakit (frah Italian rocchetto "babin") a wah misail, spieskraaf, ierkraaf ar ada viikl we habtien chros frah wah rakit injin. Rakit injin egzaas faam intayali frah propelant we kyaa insaida di rakit bifuo iyuuz.[2] Rakit injin wok bai hakshan ah riakshan we shub di rakit faawod simpl bai expel deh egzaas ina di hopozit direkshan pah ai spiid, ah kiah dierfuo wok ina di vakiom a spies.