Shiep a di faam a wah abjek ar ihextoernal bongjri, houtlain, ar extoernal soerfis, az opuoz tu ada prapati laka kola, texcha, ar matiirial kompozishan.