Ina maikroikanamix, soplai ah dimaan a wah ikanamik magl a prais ditoerminieshan ina maakit. Ikangkluud se ina kampetitiv maakit, di yuunit prais fi a potikiula gud, ar ada chried aitem laka lieba ar likuid finanshal aset, wi vieri antel isekl a wah paint we di kuantiti dimaan (a di korant prais) wi iikual di kuantiti soplai (a di korant prais), rizolt ina ikanamik ikuilibriom fi prais ah kuantiti chranzak.