Uopm mien menyuu

Sumaalpax ena wah infekshos diziiz kaaz bai aida a tuu vairos vieriant, Variola major ahn Variola minor.