Di suol ina nof rilijan, filasafikal ah mitolajikal chradishan, a di inkaaporal ah imaatal esn a libm biin.[1] Askaadn tu Iebriamik rilijan, onggl yuuman biin ab imaatal suol. Fi egzampl, di Kiaklik tioluojan Tamas Akwainas achribiut "suol" (anima) tu aal aaganizim bot aagiu se onggl yuuman suol imaatal.[2] Ada rilijan (muos nuotebl Induizim ah Jainizim) tiich se aal bailajikal aaganizim ab suol, wails som tiich se iibm nan-bailajikal entiti (laka riva ah mountn) pozes suol. Dis lata biliif nuo az animizim.[3]

Imij a di suol ina di Ruozaariom Filosofuorum (Rosarium philosophorum)

Griik filasafa laka Sakratiiz, Plieto ah Aristakl eh-andastan se di psyche (ψυχή) mos ab lajikal fakolti, ah di exasaiz a it ena di muos divain a yuuman akshan. A ih difens chrayal, Sakratiiz iibm somaraiz ih tiichin az notn muo dah egzautieshan fi ih felo Atiinian fi exel ina mataz a di saiki sens aal badili gudz dipendant pah soch exilens (Di Apalaji 30a–b).

Anima mundi a di kansep a "wol suol" we kanekop aal libm aaganizim pah di planit.

  1. "soul."Encyclopædia Britannica. 2010. Encyclopædia Britannica 2006 CD. 13 July 2010.
  2. Peter Eardley and Carl Still, Aquinas: A Guide for the Perplexed (London: Continuum, 2010), pp. 34–35
  3. "Soul", The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition. 2001–07. Richriiv 12 November 2008.