Telivijan ar TV a wah telikomiunikieshan miidia we yuuz fi chanzmit song wid muuvin imij ina monokruom (blak-ah-wait), ar ina kola, ah ina tuu ar chrii dimenshan. Ikiah refa tu telivijan set, telivijan program, ar di miidia a telivijan chanzmishan. Telivijan a mas miidia, fi hentatienment, edikieshan, nyuuz, ah advataizin.