Tuul a heni fizikal aitem we kiah yuuz fi achiiv guol, espeshal ef di aitem no kansyuum ina di pruoses. Tuul yuuz bai yuuman diet bak milian a ier, ah adaels animal azwel nuo fi implai simpl tuul.