Estetix

Estetix (frah Griik Αισθητική, ar "Aisthētiké") a wah branch a filasafi wa diil wid di niecha a aat, byuuti, ah ties, wid di krieshan ah aprishieshan a byuuti.