Wol Waar I

Wol Waar 1 a wahn a di fos mieja war dem ina twentiet senchri. I las frahn 1914 tel 1918. Di tuu said a di waar a di alai pawa dem (Griet Britn, Frans, Rosha, di Yunaitid Stiet, Itali, Puotigal, ahn Soerbia) ahn di senchral pawa dem (Jormani, Onggari, di hAtaman Empaya, ahn Bulgieria). Ina di en, di alai dem win, ahn di waar kankluud wid di Chriiti a Versai ina 1919.

Wol Waar 1