Di Kiaribiyan Sii a wah badi a waata we de nex tu di Atlantik Uoshan, ah di Golf a Mexiko. Ibaada bai Venizuela ah Kolombia tu di sout; Panamaa pah di soutwes; Kasta Riika, Nikaragua, Guatimaala, Andyuuras, ah Beliiz pah di wes; di Grieta Antiliiz (Kyuuba, Jumieka, di Daminikan Ripoblik ah Puoto Riiko) pah di naat ah di Lesa Antiliiz pah di iis. Di wuola di ieria a di Kiaribiyan Sii, di nof-nof ailan a di Wes Indiz, ah aal di kuos pah di baada, kalektivli niem di Kiaribiyan.

Kiaribiyan Sii

Di Kiaribiyan Sii a wan a di bigis saalt waata sii, wid ieria bout 2,754,000 km² (1,063,000 skwier mail). Di diipis paint a di Kieman Chrof, bitwiin Kyuuba ah Jumieka, we de 7,686 m (25,220 ft) biluo sii lebl. Di Kiaribiyan kuos ful a golf ah bie: di Golf a Gonâve, Golf a Venizuela, Golf a Darien, Golf a Maskito ah di Golf a Andyuuras.